Sürekli Gelişim ve Araştırma

Teknoloji ve bilim dünyası her geçen gün değişen ve gelişen yüzüyle insanlığa sunduğu yeni ve teknolojik buluşlarıyla sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Ülkemizin teknoloji üretebilmesi diğer ülkelerle olan rekabetimizde bizi güçlü kılan en büyük etmenlerden birisidir.

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar Araştırma ve Geliştirme ya da kısa adıyla ARGE olarak tanımlanmaktadır.

AR-GE, kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar. Argenin temelinde bilim ve bilgi yer almaktadır. Bunun içerisinde ise fikir, düşünce, emek, zaman, gözlem ve deney yer almaktadır. Arge, hammaddenin fabrikaya girişinden son ürünün alıcı tarafından kullanılmasına kadar pek çok noktada emeği olan bir birimdir. 

Bu bağlamda doğrular da argenin bir işletmede önemli bir birimini oluşturduğunu benimsemiş yatırımlarını ve desteklerini ona göre yapar hale gelmiştir. Aynı sektörde hizmet veren firmalarla rekabet edebilmek, bilinçlenen tüketiciler ve yükselen standartlarla giderek zorlaşmaktadır. Daha farklı, daha teknolojik,daha ergonomik ürünler piyasaya sürmek argenin gelişme ve geliştirmeye açık yapısıyla yakındır ilgilidir. 

Doğrularda bu, argenin özellikle pazarlamayla ve diğer birimlerle ortak çalışmasıyla sağlanmaktadır. Pazarlamacılar tüketicilerin kullandıkları ürün hakkındaki memnuniyetlerini, isteklerini, şikayetlerini dikkate alırlar ve genel bir nabız yoklaması yapıldıktan sonra oluşturulan fikirler arge tarafından çok farklı ürünlerin oluşmasını sağlar.

Doğrular; makine, kalıp ve ekipmanları kendi bünyesinde yaptığından belirlenen ürüne göre makina ve kalıp tasarımı yine argenin becerisine dayanır. Makinanın verimliliği, güç tasarrufu, kaliteye etkisi, imalata uygulanabilirliği, hız ve otomasyona dayalı olması arge tarafından değerlendirilir. Gerekli çizimler yapıldıktan sonra üretime geçilir. Ya da mevcut makina üzerinde iyileştirmeler yapılır.